OBVESTILO O ZAKLJUČKU JAVNE RAZGRNITVE MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Prvotna časovnica postopka javne razgrnitve modelov množičnega vrednotenja, je predvidevala objavo stališč organa vrednotenja do prejetih pripomb lastnikov do 27. 12. 2019. Zaradi želje večjega števila občin po podaljšanju roka za pošiljanje pripomb, ki so jih lastniki posredovali na obrazcih JRMV1, smo prvotni rok za pošiljanje pripomb (2. 12 .2019) podaljšali. Posledično se je podaljšal tudi rok za objavo stališč GURS do omenjenih pripomb občanov.

Poročilo – stališče organa vrednotenja do prejetih pripomb bo na spletu objavljeno v drugi polovici januarja 2020.


JAVNA OBJAVA


Od 1.10.2019 sta, v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN-1 (Ur.l.RS, št.77/2017 in 33/2019), na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin javno objavljena predlog modelov vrednotenja nepremičnin in poskusno izračunane vrednosti, ki so nepremičninam izračunane na podlagi objavljenega predloga modelov vrednotenja in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019. Hkrati na vseh občinah od 1. do 30. oktobra 2019 poteka javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin.


 

Kaj vas zanima?
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava