Lastniki

Kaj obsega projekt množično vrednotenje nepremičnin?

Gre za drugi cikel množičnega vrednotenja nepremičnin z upoštevanjem spremenjene zakonodaje in uporabo spremenjenega nabora podatkov.

Projekt obsega predvsem postopek določitve modelov vrednotenja, ki vključuje poskusni izračun vrednosti in javno razgrnitev modelov vrednotenja. Po določitvi modelov s strani Vlade RS sledi pripis posplošenih vrednosti v evidenci vrednotenja in pošiljanje zbirnih potrdil o posplošeni vrednosti vsem 1,1 milijona lastnikom nepremičnin. Po novem pripisu vrednosti v evidenci vrednotenja na podlagi novih modelov vrednotenja bo mogoče uveljavljati posebne okoliščine, ki vplivajo na vrednost. Projekt izvaja Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS).

Povezave:
Kdaj je bilo izvedeno prvo množično vrednotenje?

Prvi pripis vrednosti je bil izveden konec leta 2011. Vlada RS je novembra 2011 sprejela Uredbo o določitvi modelov množičnega vrednotenja nepremičnin in s tem vzpostavila sistem množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji. Konec decembra 2011 so bile na podlagi določenih modelov množičnega vrednotenja in podatkov o nepremičninah v Registru nepremičnin vsem nepremičninam v Registru nepremičnin pripisane posplošene tržne vrednosti nepremičnin.

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava