Lastniki

Kateri podatki o stavbah se uporabijo za vrednotenje?

Pri vrednotenju stavb se uporabijo naslednji podatki:

  • velikost: površina dela stavbe,
  • starost: leto izgradnje in leto obnove (fasada, streha, okna, inštalacije),
  • kakovost: dejanska raba delov stavb, število stanovanj, dvigalo, lega v stavbi, prostori, komunalni priključki, material nosilne konstrukcije, življenjska doba, višina etaže in inštalacije.
Povezave:
Kateri podatki o parcelah se uporabijo za vrednotenje?

Za vrednotenje se uporabijo naslednji podatki o parcelah:

  • lokacija (centroid),
  • velikost (površina),
  • podrobnejša dejanska raba (le v primerih, če gre za kmetijska zemljišča (vinograd, hmeljišče, oljčnik, intenzivni sadovnjak), zemljišča javne cestne in železniške infrastrukture ter vodna zemljišča),
  • boniteta (če gre za kmetijska zemljišča),
  • rastiščni koeficient in odprtost gozdov (dostopnost z gozdnimi cestami) če gre za gozdna zemljišča,
  • podrobnejša namenska raba.
Povezave:
Kje in kako se vodi namenska raba zemljišč?

Namenska raba zemljišč se vodi v registru nepremičnin. Vodi se atributno na parcelo (vrsta (podrobnejše) namenske rabe in njen delež na posamezni parceli). Vzdrževanje namenske rabe v registru nepremičnin določa Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN-1 (55. člen).

Povezave:
Kje in kako se vodijo podatki o dejanski rabi zemljišč?

Dejanska raba zemljišč se vodi v zemljiškem katastru v obliki poligonov v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč. Za parcele se vodi podatek o deležu površine posamezne dejanske rabe zemljišč ali več dejanskih rab zemljišč, kadar se dejanske rabe zemljišč prekrivajo. Vzdrževanje dejanske rabe zemljišč v zemljiškem katastru določa Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN (23. člen). Do vzpostavitve skupnega sloja dejanske rabe zemljišč v zemljiškem katastru (z ZEN je določen datum 1.4.2020), se v zemljiškem katastru vodijo podatki o dejanskih rabah zemljišč, ki jih GURS prevzema od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V okviru poskusnega izračuna vrednosti nepremičnin (jeseni 2019) bodo pri izračunu upoštevani tudi podatki o dejanski rabi vodnih zemljišč, ki jih je posredovala Direkcija Republike Slovenije za vode. Ti podatki bodo vključeni v evidenco dejanske rabe z vzpostavitvijo skupnega sloja dejanske rabe zemljišč v zemljiškem katastru.

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava