Lastniki

Kako se vloži predlog za uveljavljanje posebne okoliščine?

Predlog se mora vložiti v pisni obliki na posebnem obrazcu, ki je na voljo na Portalu MVN ali na izpostavah Geodetske uprave RS.
Izpolnjen obrazec se lahko skupaj z dokazili pošlje po pošti na naslov Geodetska uprava RS Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali ga osebno vložite v eni od njenih izpostav.
Za vlogo se plača upravna taksa, ki je odvisna od števila parcel in števila delov stavb na predlogu.
Za hitrejše reševanje vloge je zelo pomembno, da se obrazec izpolni skladno z navodili in da vlogo podpišejo vsi solastniki nepremičnine.

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava