Lastniki

V katerih primerih lahko uveljavljam posebno okoliščino, ki vpliva na vrednost nepremičnine?

Posebna okoliščina je neobičajna lastnost nepremičnine, ki je modeli vrednotenja še ne upoštevajo in zaradi katere njena tržna vrednost odstopa od vrednosti tipičnih nepremičnin.
Posebna okoliščina je lahko samo lastnost, ki na posplošeno vrednost nepremičnine vpliva najmanj 20 % ali več kot 200.000 EUR, navzgor ali navzdol. Natančni pogoji za uveljavljanje posebnih okoliščin so določeni v Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin ZMVN-1.
Za posebne okoliščine štejejo predvsem:

  • Mikrolokacija, zaradi katere nepremičnina po tržni vrednosti odstopa od drugih, sicer podobnih v njeni vrednostni coni (npr. hiši preti zemeljski plaz).
  • Kakovost nepremičnine zaradi neobičajne rabe, vzdrževanja ali načina gradnje, zaradi katere njena tržna vrednost odstopa od sicer podobnih nepremičnin (npr. nevarna konstrukcijska napaka, ki je posledica gradnje).
  • Poškodba zaradi nenadnega delovanja zunanjih sil, zaradi katere je onemogočena ali zmanjšana možnost rabe nepremičnine in zato nižja tržna vrednost (npr. večja konstrukcijska poškodba stavbe zaradi plazu).

Najbolj pogoste posebne okoliščine, velikost njihovega vpliva in čas priznavanja, so določene v Pravilniku o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin, ki je objavljen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin.

Povezave:
Kako se vloži predlog za uveljavljanje posebne okoliščine?

Predlog se mora vložiti v pisni obliki na posebnem obrazcu, ki bo pravočasno na voljo na Portalu MVN ali na izpostavah Geodetske uprave RS.
Izpolnjen obrazec skupaj z dokazili pošljete po pošti na naslov Geodetska uprava RS Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali ga osebno vložite v eni od njenih izpostav.
Za vlogo se plača upravna taksa, ki je odvisna od števila parcel in delov stavb na predlogu.
Za hitrejše reševanje vloge je zelo pomembno, da obrazec izpolnite skladno z navodili in da vlogo podpišejo vsi solastniki nepremičnine.

Povezave:
Kako poteka odločanje o predlogu za uveljavljanje posebne okoliščine?

O predlogu odloča Geodetska uprava RS. Če je k predlogu priloženo tudi cenitveno poročilo, je v postopek vključena strokovna komisija vrednotenja, kot poseben izvedenski organ.
V upravni odločbi se odloči o vrsti, velikosti vpliva posebne okoliščine (v odstotku glede na posplošeno vrednost, ki je bila določena z modelom) ter o datumu začetka in konca veljavnosti vpliva posebne okoliščine. Trajanje posebne okoliščine je omejeno na največ pet let, ko mora lastnik nepremičnine vložiti nov predlog z dokazili.
Po dokončnosti upravne odločbe se posebna okoliščina vpiše v evidenco vrednotenja, posplošena vrednost nepremičnine pa se ustrezno spremeni.
V primeru, da se v postopku uveljavljanja posebne okoliščine ugotovi, da podatki v evidencah odstopajo od dejanskega stanja, se lastnika nepremičnine napoti, da sproži postopek za spremembo podatkov v skladu z navodili na spletni strani Portala MVN.

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava