Občine

Katere so naloge občine glede javne razgrnitve predloga modelov vrednotenja?

Naloga občin je, da za svoja območja javno razgrnejo predlog modelov vrednotenja v petih dneh po prejemu gradiva. Občina seznani javnost na krajevno običajen način:

  • o kraju in času javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni,
  • o spletnem naslovu, na katerem je dostopen predlog modelov vrednotenja,
  • o načinu dajanja mnenj in pripomb.

Občina pripombe in mnenja lastnikov zbere, se do njih opredeli in jih preko elektronskega obrazca posreduje na Geodetsko upravo RS. Geodetska uprava pripravi poročilo-stališče do pripomb in ga objavi na spletnem mestu. Občina s sporočilom seznani javnost na krajevno običajen način.

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava