Vsebine

Kateri modeli so uporabljeni za poskusni izračun?

Za poskusni izračun je uporabljen predlog modelov vrednotenja. Gre za modele, ki so bili oblikovani v skladu s priporočili strokovne javnosti in usklajeni z občinami. Predlogi modelov vrednotenja so v času poskusnega izračuna javno dostopni na Portalu MVN www.mvn.e-prostor.gov.si. Lastniki, občine, strokovna javnost in ostali se na ta način s predlaganimi modeli in njihovimi zadnjimi spremembami seznanijo in lahko v času javne razgrnitve podajo nanje pripombe.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava