Vsebine

Kdo vse se šteje za lastnika nepremičnine v postopkih dajanja pripomb na javni razgrnitvi predloga modelov?

Lastnik nepremičnine je oseba, za katero je v registru nepremičnin prevzet podatek o lastništvu, solastništvu ali skupnem lastništvu iz zemljiške knjige, razen če zakon, ki ureja evidentiranje nepremičnin, določa vodenje drugega podatka o lastniku dela stavbe. V tem primeru se kot lastnik nepremičnine za namene tega zakona šteje slednji.
Določbe ZMVN-1 glede javne razgrnitve, ki se nanašajo na lastnika nepremičnine, se uporabljajo tudi za upravljavca nepremičnine. Upravljavec nepremičnine je oseba, ki se v skladu z zakonom, ki ureja evidentiranje nepremičnin, šteje za upravljavca nepremičnin.
Določbe ZMVN-1 glede javne razgrnitve, ki se nanašajo na lastnika nepremičnine, se uporabljajo tudi za osebo, ki opravlja dejavnost. Oseba, ki opravlja dejavnost, je oseba, ki opravlja dejavnost na posebnih enotah vrednotenja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava