Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19

ZAMIK ROKOV NA PODROČJU MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Državni zbor RS je na seji dne 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Namen ukrepov je omiliti posledice epidemije virusa za državljane ter gospodarstvo na različnih področjih.

Med drugim zakon določa zamik rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin, saj bi se morale nove posplošene vrednosti nepremičnin začeti javno izkazovati že s 1. aprilom 2020, vsem lastnikom nepremičnin pa bi morali, v roku osem dni od dneva pripisa, posredovati tudi zbirna potrdila o novih posplošenih vrednostih nepremičnin. Ker so bila finančna sredstva za te namene začasno prerazporejena za potrebe  odpravljanja posledic epidemije COVID-19, se bodo nove posplošene vrednosti nepremičnin začele javno izkazovati z zamikom.

To pomeni, da se bodo novo določene posplošene vrednosti nepremičnin začele javno izkazovati v evidenci vrednotenja šele 1. januarja 2021. V januarju 2021 bo Geodetska uprava vsem lastnikom nepremičnin po pošti posredovala zbirna potrdila o novih pripisanih vrednostih nepremičnin.

Od 1. januarja 2021 dalje pa bo možno tudi vlaganje vlog za ugotavljanje posebnih okoliščin, če bi lastniki ocenili, da ima posamezna nepremičnina poleg običajnih lastnosti še neko posebno lastnost, ki ni zajeta z modelom vrednotenja ter se v evidenci vrednotenja ne vodi in zaradi katere po svoji tržni vrednosti izrazito odstopa od primerljivih nepremičnin v soseščini.

Zaradi zamika rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin, kot jih določa interventni zakon, se nekatere aktivnosti Geodetske uprave v zvezi z vrednotenjem nepremičnin ustavljajo, med katerimi posebej poudarjamo začasno ukinitev zagotavljanja vsebinske pomoči lastnikom nepremičnin prek klicnega centra 080 2009, elektronskega naslova vrednotenje@gov.si in poštnega naslova Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1000 Ljubljana.

Geodetska uprava se vsem lastnikom nepremičnin, inštitucijam in zainteresirani javnosti zahvaljuje za korektno sodelovanje v dosedanjih postopkih množičnega vrednotenja.

Hvala za razumevanje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava